HOIVATYÖN PERIAATTEET

Ulla Rantanen:

Hoivatyössä toimintatapani on arvostava ja lämminhenkinen kohtaaminen.

Minulla on pitkä kokemus vanhustyöstä, joka auttaa ymmärtämään laajasti ihmisen yksilöllisiä tarpeita.

Kokemukseni mukaan arvostavan ja lämminhenkisen kohtaamisen merkitys korostuu muistisairaan hoivatyössä.

Hoivatyöni tärkeitä tavoitteita ovat:


* Tukea ikäihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

* Aikaansaada lämminhenkinen sosiaalinen vuorovaikutus ja hyvän olon tunne.

Arjen hyvinvoinnin tärkeitä ilon lähteitä ovat ulkoilu, jumppa, muistelu ja seurustelu, joiden toteutumista haluan olla mahdollistamassa.


Laulujen,esineiden tai tarinoiden mieltä virkistävä voima on valtava.

Muisteluhetket lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta. Muistojen Kapsäkki antaa ”virkeysbuustin”, jonka avulla seniori-ikäinen haastaa arjen yksitoikkoiset rutiinit pilke silmäkulmassa vielä seuraavallakin viikolla.


Hoivatyön luottamuksellinen sisältö suunnitellaan aina yhdessä


Pieniä asioita suurella sydämellä (äiti Teresa)